OZNÁMENÍ PRO RODIČE

06.05.2021 17:40

Vážení rodiče,

od Policie ČR jsme dostali oznámení o anonymní výhružce proti blíže nespecifikované mateřské škole. Provoz naší školky nebude přerušen. Během zítřejšího dne budeme postupovat podle doporučení PČR:

  • v 8.00 budou uzamčena vrátka, vjezdová vrata a všechny hlavní vchody
  • v dopoledních hodinách se budeme zdržovat v budově, bez pobytu venku
  • MŠ bude odemčena v čase od 12.00.do 12.30 pro vyzvednutí dětí po obědě a od 15.00 do konce provozní doby pro odpolední vyzvedávání
  • žádáme, abyste se v areálu MŠ i jejím blízkém okolí zdržovali jen po nezbytně nutnou dobu 
 
MŠ je monitorována městským kamerovým systémem.
 

O případných změnách Vás budeme informovat.

 

Zpět