OZNÁMENÍ PRO RODIČE

20.05.2021 16:02

Vážení rodiče,

na základě upozornění Policie ČR Vám oznamuji, že došlo k opětovné výhružce útokem nejen na mateřskou školu, ale i na školu základní, a to v celé ČR. Hrozba je bez časového omezení. Žádám Vás proto o opatrnost a obezřetnost. Pokud byste si všimli v okolí školky něčeho neobvyklého (odložená igelitová taška, balík, podezřelá osoba apod.), neprodleně nás informujte.

Z tohoto důvodu budou v 8.00 uzamčeny všechny hlavní vchody do šaten a uzamčena vstupní vrátka a vjezdová vrata. Vchody do šaten budou pak odemčeny od 11.45 do 12.30 pro odchody po obědě a od 15.00 pro odchody po svačině. Odchod dítěte v jinou dobu prosím dopředu nahlašte paní učitelce.

 

Děkuji za pochopení.

Kamila Horáková

 

Zpět