ZVÝŠENÍ ŠKOLNÉHO OD ZÁŘÍ 2019

24.06.2019 08:31

Od září 2019 dochází ke zvýšení školného : celodenní 430,-Kč

                                                            : polodenní 290,- Kč

Na začátku září dostanete variabilní symbol.

 

Děti s povinnou předškolní docházkou a děti s odkladem školné neplatí!!!

Zpět